คณะครูและนักเรียนโรงรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

คณะครูและนักเรียนโรงรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

p003

อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จ.ลพบุรี พร้อมนำชมส่วนงานบริการต่างๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.


More Joomla Extensions