321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย Thailand Democracy day 14 October

p001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย และเชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


More Joomla Extensions