321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

คัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

p003

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปคัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 เข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

More Joomla Extensions