321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ประจำปี 2563

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ มอบของที่ระลึกมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ประจำปี 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


More Joomla Extensions