ตักบาตรอาหารแห้งและพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี"

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ตักบาตรอาหารแห้งและพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย "100 ปี เทพสตรี"

p014

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร  ร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป ณ บริเวณวงเวียนเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิธีเปิดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ณ อาคารรัตนเทพสตรี ชั้น 1 บริเวณห้องโถง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563


More Joomla Extensions