กิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563

p000

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้และทักษะการเข้าไปใช้บริการที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรม Library Tour นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1, 3 และ 8 กันยายน 2563 ณ ห้อง AV2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

More Joomla Extensions