พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

More Joomla Extensions