การตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน

p001

นางสาวสุมาลี  ญาณภาพ  ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายณัฎฐ์ชัย  มาประณีต  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ และดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบรรณารักษ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในการตรวจเยี่ยมโครงการห้องสมุดเสริมปัญญาพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมหนังสือในดวงใจของเด็กและเยาวชน ซึ่งคณะได้รับฟังการสรุปหนังสือในดวงใจของเด็กและเยาวชน  พร้อมทั้งชมการแสดงการไหว้ครูคีตมวยไทยของเด็กและเยาวชนและเยี่ยมชมห้องสมุดบ้านพระยาเดินธง  ในวันที่ 16  กันยายน  2563 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11

More Joomla Extensions