ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

จัดห้องสมุด "มุมอาเซียน" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว

DSC03128 จัดห้องสมุด "มุมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค 56 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง จ.สระแก้ว โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

DSC03081 นิทรรศการบัณฑิตกิติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 7 ก.ย. 56  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

DSC02984 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

DSCF1909 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น วันที่ 28 มิ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

อ่านเพิ่มเติม...

365 วัน คืนเด็กดีสู่สังคม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดลพบุรี

DSC01839 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56 คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมงาน 365 วัน คืนเด็กดีสู่สังคม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดลพบุรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...