ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563

122868

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
3. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
5. แผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564
6. รายละเอียดความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2565
7. รายงานผลการจัดกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2563
8. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
9. รายงานผลการดำเนินงานส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ประจำเดือน กันยายน 2563

โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณวิบูลย์ ศรีโสภณ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Halloween Week สุขสันต์วันฮาโลวีน

p001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Halloween Week สุขสันต์วันฮาโลวีน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ทาง Facebook live
ประกอบด้วย กิจกรรมเล่าประสบการณ์ชวนขนหัวลุกจากพี่ๆบรรณารักษ์ ประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีน และทำไมต้องเป็นฟักทอง และตอบคำถามลุ้นรางวัลผู้โชคดีจำนวน 5 ท่าน และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราแบบใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย Thailand Democracy day 14 October

p001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย และเชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ห้องสมุดประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

p001

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วในการค้นหา โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 หนังสือหายาก วารสาร แผ่นพับ  และให้ความรู้เรื่องการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...