ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC08221 resize

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 "We are TRU" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

IMG 5075 resizeโครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น "วิถีชุมชนไทยเบิ้ง" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

DSC08194 resizeเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 กรรมการตรวจประกันคุณภาพ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

DSC08167 resize พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน

DSC08106 resize เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 57 ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม งานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาเซียน ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...