ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการพระราชดำริ เรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ

IMG 9718โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนการเรียนรู้และสืบสานโครงการพระราชดำริ เรื่อง “ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

22712596 1923979710950110 6236407537195577728 oพิธีถวายอาลัยและน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรียฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 7307 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

HappySoul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต

20748161 1845950452086370 3199056514609424370 o โครงการ HappySoul มีความศรัทธาในศาสนาและมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.ลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว”)

18209055 1728163400531743 3976515256644308416 o โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว

ผู้บริหารพร้อมบุคลากรลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผอ.สำนักวิทยบริการฯ อ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการ อ.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดห้องสมุดและห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 60 {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...