ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

IMG 7251 resize พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

IMG 7001 resizeเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 58 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)

IMG 6335 resize โครงการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการของ MARC21 และการตรวจสอบระเบียนบรรณานุกรมด้วย MARC Analyzer" ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558

IMG 6352 resize ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2558 เรื่องการใช้สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 27 - 30 เม.ย. 58

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text

IMG 6117 resize อบรมการใช้งานฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service(EDS) Plus Full Text, Academic Search Complete, Computer & Applied Science Complete, Education Research Complete และ H.W. Wilson (12 subjects) เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...