ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ห้องสมุดประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

p001

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วในการค้นหา โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000 - 900 หนังสือหายาก วารสาร แผ่นพับ  และให้ความรู้เรื่องการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย Thailand Democracy day 14 October

p001

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย และเชิญร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจพื้นที่และหนังสือห้องสมุดประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

182372

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำรวจพื้นที่และหนังสือห้องสมุดประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 4 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

p001

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อ่านเพิ่มเติม...

คัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25

p003

ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไปคัดเลือกหนังสือในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 เข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...