ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว”)

18209055 1728163400531743 3976515256644308416 o โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี จังหวัดสระแก้ว

ผู้บริหารพร้อมบุคลากรลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียน ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผอ.สำนักวิทยบริการฯ อ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ รองผู้อำนวยการ อ.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดห้องสมุดและห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนบ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 60 {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดโรงเรียนวันอัมพวัน”)

16825769 1652874478060636 3429215998171005864 o โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่น (เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ “การจัดการห้องสมุดในชุมชน”) ระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ. 60 โดยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี โดยทำการคัดแยกหนังสือออกตามหมวดหมู่ จัดมุมหนังสือ มุมความรู้ ตกแต่งสถานที่ให้น่าเข้าใช้บริการ พร้อมลงระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน "งานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"

15626529 369400803427516 3173143054639508708 o resize โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงาน "งานประจำสู่งานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโรแมนติก รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0”

16423123 1627982743883143 3843160984240511142 o โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดกับการอ่านในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีโยคะ"

IMG 4633 resize สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีโยคะ" โดยวิทยากร อาจารย์นิเวศ เผื่อนทิม ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. - 17.30 น. ณ ห้อง AV2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...