321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี

DSC05198 นิทรรศการ วิถีชีวิต...ชาติพันธ์มอญ ของดีท้องถิ่น...ลพบุรี ณ ชั้น 8 อาคาร 8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

DSC05161 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ณ ศูนย์วิทยบริการ มรภ.สวนสุนันทา และสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

DSC01958 4 ธ.ค. 56 พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30

DSC04634 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 "ความท้าทายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่" ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรงอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

Library Tour นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

DSC04326 Library Tour นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...