ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

50943235 2583195701695171 8705133092416782336 n

  • เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรเข้าร่วมงานการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ ผศ.ศรีสุภา นาคธน ยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “Green Library” {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

เล่าเรื่องโกษาปาน : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส

IMG 2598 resize

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 เรื่อง "เล่าเรื่องโกษาปาน : 333 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส"  ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี {jcomments off}


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างาน และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก

50999759 2568939019787506 973305250733621248 o

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2562 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่างานและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผอ.สำนักวิทยบริการฯ และ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมชี้แนะแนวทางในการเขียนผลงานในครั้งนี้ ณ ปีเตอร์แพนรีสอร์ท เกาะกูด จ.ตราด {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

การระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงาน

51165035 2572240046124070 5479485994535223296 o

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเข้าใจจุดสำคัญของการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบงานที่มีทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม อันจะเป็นการวิเคราะห์และสรุปปัญหาและโอกาส ที่สามารถตั้งรับการปฏิบัติงานในภายภาคหน้าได้ โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการนฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38

50626155 2561257693888972 1190392525874003968 n

ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 Workshop on UniNet Network and Computer Application : WUNCA 38th ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2562 {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...