ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี

p571202 เชิญชมนิทรรศการ "ด้วยความรัก ด้วยภักดี" ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.57 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อความถวายพระพร และชมนิทรรศการผ่านหนังสือ POP-UP "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ

IMG 0120 resizeโครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่่องในวันพระราชสมภพ ครบรอบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พิธีเปิด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น.

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน

DSC08397 resize เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 57 Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน ต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข

24633 พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข มหาวิทยาลัยเทพสตรี วันที่่ 17 ก.ย. 57 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC08221 resize

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 "We are TRU" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...