ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน

DSC08397 resize เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 57 Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน ต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC08221 resize

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 "We are TRU" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

DSC08167 resize พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

IMG 5075 resizeโครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น "วิถีชุมชนไทยเบิ้ง" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรรมการตรวจประกันคุณภาพเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ

DSC08194 resizeเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 กรรมการตรวจประกันคุณภาพ เยี่ยมชม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...