ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ

IMG 0120 resizeโครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่่องในวันพระราชสมภพ ครบรอบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พิธีเปิด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น.

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข

24633 พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข มหาวิทยาลัยเทพสตรี วันที่่ 17 ก.ย. 57 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC08221 resize

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 "We are TRU" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน

DSC08397 resize เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 57 Library Tour นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ่อเงิน ต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น

IMG 5075 resizeโครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น "วิถีชุมชนไทยเบิ้ง" เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...