ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7

28060871 2054305867917493 5961639127535221339 o

การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
เรื่อง "การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0"
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิด "ห้องสมุดสีเขียว Green Library"

27173115 2023745317640215 3894193040808747975 oสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีเปิด "ห้องสมุดสีเขียว Green Library" พร้อมชมการทำงานของระบบโซลาเซลล์ และแสดงนิทรรศการห้องสมุดสีเขียว ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการฯ

68912ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off}

อ่านเพิ่มเติม...

Big Cleaning Day ร่วมใจ ร่วมมือ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ

26828449 1673585992680842 1561665662 oโครงการ Big Cleaning Day ร่วมใจ ร่วมมือ ให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25074923 1976099382404809 2391313164497006601 oศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 บุคลกรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าศีกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...