ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน

IMG 6138 resize

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์พงษ์ศักดิ์
 ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ
คณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการทำงานในแต่ละส่วนงาน และด้านภูมิทัศน์ของสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 6065 resize

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว โดยมี ผศ.ศรีสุภา นาคธน เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 2561 ณ ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ {jcomments off}

 

อ่านเพิ่มเติม...

Library Tour นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

31239453 2133087496705996 737319432296071168 nLibrary Tour นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50"

31919504 2144570612224351 8242852087172431872 n

เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 ผศ.ศรีสุภา นาคธน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สรายุทธ์ พานเทียน รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 โดยได้ทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ พร้อมจัดมุมหนังสือต่างๆ เช่น มุมเจ้าฟ้านักอ่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุมหนังสือสำหรับเยาวชน ฯลฯ {jcomments off} 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ"

29792625 2111327368882009 558865637091311616 o โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน บุคลกรสำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นที่จัดห้องสมุดโรงเรียนวัดเขาหนีบ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 {jcomments off} 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...