ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทำรายการบรรณานุกรม

normal DSC 0898 resizeอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และทำรายการบรรณานุกรม สำหรับการดำเนินงานบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) วันที่ 1-2 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตร่วมพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับการเรียน

DSC07944 resizeเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 57 สำนักวิทยบริการฯ จัดสัมภาษณ์พิเศษศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนสาธิต ได้แก่ คุณธีรเดช กลิ่นจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการด้านนาฎศิลป์ไทย สังกัดกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักงานการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ ร.อ.นพ.สรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) แพทย์ทหาร และนักแสดงชื่อดัง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการทำงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับฟัง ณ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2557

IMG 3890 resizeปรับพื้นฐาน ม.1 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2557 เรื่องการใช้สำนักวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. - 2 พ.ค. 57

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IMG 4353 resize เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานทำบุญของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

IMG 3555 resize เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 57 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...