ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

BookFair ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 56

DSC02872สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน BookFair ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. 56 ณ บริเวณชั้น 1

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศ นศ. ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2556

DSC02833ปฐมนิเทศ นศ. ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 7 มิ.ย. 56 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Emerald (ThaiLIS)

C360 2013-06-04-10-59-22 orgบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Emerald (ThaiLIS) วันที่ 4 มิ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าฐาน นศ. ปี 1 ฟังระเบียบการเข้าใช้สำนักวิทยบริการฯ

DSC02796กิจกรรมเข้าฐาน นศ. ปี 1 ฟังระเบียบการเข้าใช้สำนักวิทยบริการฯ ณ ห้อง av2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเทคนิคปฏิบัติงานห้องสมุดของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จ.ลพบุรี

DSC03790โครงการเทคนิคปฏิบัติงานห้องสมุดของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จ.ลพบุรี วันที่ 9-10 พ.ค. 56 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี