ภาพกิจกรรม

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

20140210 143049 resizeการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2557  วันที่ 10-11 ก.พ. 57 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSC06398สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาหนังสือ ระหว่างวันที่ 3-6 ก.พ. 57 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 2

20140124 150036โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนทอง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเผยแพร่ความรู้เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมไทย

DSC06027โครงการเผยแพร่ความรู้เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมไทย "การนวดแผนไทย" ระหว่างวันที่ 28 - 30 ม.ค. 57 ณ โถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น 1

20140120 140652โครงการการจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค. 57 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านป่า อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...