สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Date: Wednesday, May 27, 2020
Time: 5:30 PM – 6:30 PM. (UTC +7)

  • Topic 1: Prashant Kamat – Effective presentation of Graphics in Scientific Publications.
  • Topic 2: Greg Banik – Best Practices for Communicating scholarly information for machine consumption

Registration link : https://connect.acspubs.org/ScholGuideWebinar

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://library.tru.ac.th/images/news/ACS-webinar-2020.pdf

n630512