สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "ขยายเวลาปิดทำการ" ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

n630501