สำนักพิมพ์ Gale a Cengage Company เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ Gale a Cengage Company เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’

สำนักพิมพ์ Gale เปิดให้ใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

 1. ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness
  https://bit.ly/3bdKOZ0
 2. ฐานข้อมูล Gale in Context: Global Issues
  https://bit.ly/2U65qNe
 3. ฐานข้อมูล Gale in Context: Science
  https://bit.ly/3b9X9xt

ฐานข้อมูลข้างต้นทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ของทางประเทศจีน สามารถดาวน์โหลดได้จาก Links ด้านล่างนี้

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
  https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/1-handbook-of-covid-19-prevention-and-treatment-st---smaller.pdf
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace
  https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/covid-19-epidemic-prevention-and-control-manual%EF%BC%9Afor-workplace20200331-small.pdf

และเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงเปิดให้ใช้งานโดยยังมิได้กำหนดวันสิ้นสุดการใช้งาน

n630424