แนะนำ E-book 4 เล่ม เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แนะนำ E-book 4 เล่ม เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต

แนะนำ E-book 4 เล่ม เรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคต จัดทำโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะนั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 1. หนังสืออะตอม...เพื่ออนาคต
  ให้ความรู้พื้นฐานของพลังงานอะตอมและรังสี การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรังสี เช่น ถ้ายืนหน้าไมโครเวฟจะเป็นอันตรายไหม

  ดาวน์โหลด E-book ได้ที่ : https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS002AtomsFuture.pdf

 2. หนังสือเปิดโลกนิวเคลียร์
  เจาะลึกไปที่เรื่องราวของรังสี ตั้งแต่ประวัติการค้นพบ คุณสมบัติ ประเภทของรังสี ความเกี่ยวข้องของรังสีกับชีวิตประจำวัน การนำไปใช้ประโยชน์ ไปจนถึงเรื่องของินวเคลียร์ฟิวชันที่จะเป็นพลังงานแห่งอนาคต

  ดาวน์โหลด E-book ได้ที่ : https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS014NuclearOpenWorld.pdf

 3. หนังสือแสงซินโครตรอน...แสงไขความลับ
  อธิบายถึงแสงซินโครตรอน แหล่งกำเนิด การนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำไปใช้ช่วยไขความลับในด้านต่างๆ เช่น ทางโบราณคดี ทางนิติวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์องค์ประกอบของอัญมณีและสารสำคัญในเมล็ดข้าว

  ดาวน์โหลด E-book ได้ที่ : https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS015SynchrotronLight.pdf

 4. หนังสือเทคโนโลยีควอนตัม
  ปูพื้นฐานความรู้ในฟิสิกส์พื้นฐานและควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ อธิบายการนำความรู้ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีควอนตัมทั้ง ควอนตัมคอมพิเตอร์ รหัสควอนตัม นาฬิกาอะตอม ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ

  ดาวน์โหลด E-book ได้ที่ : https://www.mhesi.go.th/main/STBookSeries/BS010QuantumTechnology.pdf

  n630414