วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากที่บ้านได้

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals จากที่บ้านได้

วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

  • ผู้ใช้งานต้องสร้าง Account ก่อน โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://pubs.acs.org/ (ต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย) 
    Download วิธีลงทะเบียน http://library.tru.ac.th/images/news/re-acs.pdf
  • ผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 4 เดือน
  • ถ้าผู้ใช้มีปัญหาการลงทะเบียน รบกวนแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

n6304072

re-acs Page 1

re-acs Page 2

re-acs Page 3

re-acs Page 4

re-acs Page 5

re-acs Page 6