วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้านได้

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Web of Science จากที่บ้านได้

วิธีการลงทะเบียนเพื่อใช้ฐานข้อมูล Web of Science เพื่อใช้งานจากที่บ้าน โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

  • ผู้ใช้งานต้องสร้าง Account ก่อน โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://webofknowledge.com/ (ต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย) 
    Download วิธีลงทะเบียน http://library.tru.ac.th/images/news/re-wos.pdf
  • ผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค จากที่บ้านได้ 1 ปี หรือ 366 วัน
  • ถ้าผู้ใช้มีปัญหาการลงทะเบียน รบกวนแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

n6304071

re-wos Page 1

re-wos Page 2

re-wos Page 3

re-wos Page 4