สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database สามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database สามารถใช้ได้ถึง 31 สิงหาคม 2563

สำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis ,
Elsevier และสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงค์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้นๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะ
ด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest (หมายเหตุ : การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต้องเข้าใช้ผ่าน VPN TRU ค่ะ)

โดยสามารถเข้าใช้งานที่ https://search.proquest.com/coronavirus

n630407