สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ฟรี!! จนถึง 30 เมษายน 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ฟรี!! จนถึง 30 เมษายน 2563

สามารถใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews ได้จากที่บ้าน โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

สำนักพิมพ์ Annual Reviews จัดพิมพ์บทวิจารณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำตั้งแต่ปี 1932 ครอบคลุมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โดยสามารถเข้าใช้ :

annualreviews

 

knowablemagazine