การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการเข้าใช้ผ่าน VPN TRU

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการเข้าใช้ผ่าน VPN TRU

การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการเข้าใช้ผ่าน VPN TRU

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรม Forticlient https://forticlient.com/downloads
2. ตั้งค่า Configure VPN
3. Login โดยใช้ TRU Account

vpntru.jpg

 

Download : คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน VPN TRU

ฐานข้อมูลออนไลน์
http://library.tru.ac.th/index.php/infoed.html