ยืมต่อให้นะ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ยืมต่อให้นะ

สืบเนื่องจากมาตรการของมหาวิทยาลัย ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ปรับหนังสือที่มีกำหนดคืนตั้งแต่วันที่  19 มีนาคม - 22 เมษายน 2563 จะทำการยืมต่อให้ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563

n6303261