เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากผ้า

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากผ้า

เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากผ้า

  • โดยท่าน ผศ.อาลัย เนรานนท์ ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โดยท่านสามารถนำผ้าของตัวเองมาได้ ผ้าที่เหมาะสม ได้แก่ ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าอ้อมเด็ก 

  • โดยหน้ากากผ้านั้น ได้รับการยืนยันจากกรมอนามัยว่า เหมาะกับประชาชนทั่วไปที่เข้าไปในพื้นที่แออัด ผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดผู้ป่วย และควรมั่นซักทุกวัน หน้ากากผ้าเป็นทางเลือกของคนไม่ป่วยที่จะช่วยสังคมไทยให้ผ่านวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019

n630309