สำนักวิทยบริการฯ แจ้งวันปิดบริการในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งวันปิดบริการในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

close630221