สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลาในช่วงก่อนสอบปลายภาค

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลาในช่วงก่อนสอบปลายภาค

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงก่อนสอบปลายภาค เริ่มตั้งแต่ 11 ก.พ. - 13 มี.ค. 2563 บริเวณพื้นที่นั่งอ่านชั้น 1 และชั้น 2

n630129