งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวนคุณคัดเลือกหนังสือในงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ

โดยมี 6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการคัดเลือกดังนี้

1. เลือกหนังสือ ที่ต้องการจากร้านค้าภายใน
2. ขอใบแบบฟอร์ม จากร้านค้าที่ท่านต้องการซื้อ
3. กรอกรายละเอียด ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ISBN ให้ครบถ้วน
4. อย่าลืมเขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา สังกัดคณะ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail เพื่อแจ้งการสั่งซื้อ
5. เรียงลำดับความต้องการของหนังสือ จากมากไปน้อย
6.กรอกเสร็จแล้ว ส่งแบบฟอร์มให้ร้านค้า

หมายเหตุ : สำหรับหนังสือต่างประเทศให้ลำดับความต้องการจากมากไปน้อยไม่เกินท่านละ 10 เล่ม

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้หนังสือตรงตามความต้องการและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดแล้วค่ะ
วันที่ 9-11 มกราคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 3642 7485 ต่อ 18811

 

p620109