แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

 • ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล
  Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ
  นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวีดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการใน
  ทุกสาขาวิชา อาทิดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฏหมาย
  คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

  เปิดทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

  URL : https://goo.gl/FWY1JH


asu