สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน

info

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน  ตั้งแต่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป ดังนี้

   menu row over จันทร์ - ศุกร์    เปิดให้บริการ 8.00 - 16.30 น.

   menu row over เสาร์ - อาทิตย์  เปิดให้บริการ 8.00 - 16.30 น.