ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด...

570321 Page 1

570321 Page 2


570321 Page 3

570321 Page 4

570321 Page 5