"เสน่ห์วันวาน เริงสำราญ งานวัด" 19 ก.พ. 57

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

"เสน่ห์วันวาน เริงสำราญ งานวัด" 19 ก.พ. 57

n570219

โครงการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น "เสน่ห์วันวาน เริงสำราญ งานวัด" 19 ก.พ. 57  ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ