บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books)

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) จาก ฐานข้อมูล iGLibrary (iG Publishing) และ ebrary ตามโครงการความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 9 สถาบัน
สามารถสืบค้นได้ทาง 
      ebrary
      iG Publishing
      OPAC