321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเทพสตรีนิทัศน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  • 10.00 น. ทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย
  • 12.00 น. รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกัน

n640401