321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ทุกท่านค่ะ

640309