รับชมการประกาศสุดยอดนักอ่านประจำปี 2563

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

รับชมการประกาศสุดยอดนักอ่านประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมรับชมการประกาศรางวัล สุดยอดนักอ่านประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ไลฟ์สดผ่านทาง https://www.facebook.com/library.tru

n640205