สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ดังนี้

  1. ปิดพื้นที่ให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2564 และจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ค่ะ 
  2. งดบริการยืมหนังสือ หากผู้ใช้บริการท่านใดต้องการใช้หนังสืออย่างเร่งด่วน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง https://lin.ee/bMr6ZRl ได้เลยค่ะ 
  3. ห้องสมุดได้ทำการขยายเวลาในการคืนหนังสือจากเดือนมกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะทำการยืมต่อหนังสือให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านค่ะ ดังนั้น ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถสบายใจ หายห่วงเรื่องค่าปรับได้เลยค่ะ 
  4. นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบ สามารถมาติดต่อขอปลอดหนี้หนังสือ ได้ที่เคาท์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 ตามวันและเวลาราชการ

    ❌ทั้งนี้ ต้องแจ้งพี่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรงส่วนหน้าว่ามาทำเรื่องจบการศึกษานะคะ❌
    หมายเหตุ-อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามประกาศของมหาวิทยาลัย

n640105