กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ TRU LIBRARY

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ TRU LIBRARY

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในวันคริสต์มาส แลวันปีใหม่ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลุ้นรับของรางวัลปีใหม่หลากหลายกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นปี 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

p631216