TRU-Library Tour

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

TRU-Library Tour

สำหรับนักศึกษา หรืออาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนำนักศึกษามาชมห้องสมุด หรือวิธีการใช้ระบบต่างๆของห้องสมุด เรามีให้เลือก 3 รูปแบบด้วยกัน
หรือใครอยากให้แนะนำบริการใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งเพิ่มได้ค่ะ
***ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าให้บริการทัวร์ 1-2 วัน ณ จุดบริการยืม-คืน
***หากมาเป็นคณะ หรือเป็นสาขาวิชา ควรมีหนังสือแจ้งรายละเอียด เช่น จำนวนคน วันและเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ และการกำหนดตารางทัวร์ค่ะ

631202